Boring

Boring

Vi utfører alle typer boreoppdrag som kan utføres med håndholdt borutstyr og borvogn som har “topp-hammer”. Vi borer dimensjoner fra 22 mm til 110 mm ned til praktisk mulig dybde. Våre mest utførte boreoppdrag er : salveboring, sømboring, konturboring, bolteboring, fordybling av spunt og grunnboring for å finne dybder til fjell.