Dokumentasjon

I vår hverdag er det mye som skal dokumenteres. Nedenfor finner du dokumentasjon som vi kan offentliggjøre på våre nettsider i PDF format. Annen dokumentasjon kan sendes på forespørsel.

 

 

Last ned dokumentasjon

 

Forsikringsbevis 2017-2018

Godkjent for ansvar                                 
    
Sentral godkjenning
Firmaattest
Startbank, registreringsbevis

Egenerklæring HMS

Attest for skatt og avgift

Sjekkliste Underentreprenør bergsprengning