Referanser

Her har vi plukket ut noen oppdrag som illustrerer hvilke oppgaver vi utfører for forskjellige oppdragsgivere.

Oppdragsgiver Byggherre Prosjekt Utførte arbeider
Arbeidernes båtforening Arbeidernes båtforening Nytt bryggeanlegg, Teibern, Larkollen Ca 300 m3 under vann
Arcanova Entreprenør AS Arcanova Eiendom AS Røysåsen, tomt for boligblokk 13.000 m3 - 5.500 bm søm - 170 fjellbolter
BG Stone AS BG Stone AS Brekke Stenbrudd Uttak av inntil 200.000 m3 stein til knusing pr år
Brødrene Ødegård Maskindrift AS Div byggmestere i Fredrikstad Enebolig og garasjetomter Ca 10 stk tomter pr år fra 100 m3 til 1.500 m3 pr stk
Contexo AS Geilo kommune Ny jernbanekulvert Sprengning av ca 5.000 m3 morene og fjell
Entreprenørservice AS Borg Park AS Grunnarbeider for P-hus Boring for spuntfrankring, ca 200 stk
Hæhre Entreprenør AS Statens vegvesen Kurveutvidelse, RV 52, Hemsedal 65.000 m3 - 3250 bm kontur
Impakt Geofysik AB Statens vegvesen Prosjekter i Østfold og Vestfold Sprengning for seismiske grunnundersøkelser
Infratek Entreprenør AS Hafslund Energi Strupe, Halden Boring av 120 boltehull for nye høyspentmaster
Jørgen Karstensen AS Betongbygg AS St Hansfjellet Vest, tomt for leiligheter 18.500 m3 - 10.000 bm søm - 325 fjellbolter
Kynningsrud Fundamentering AS Diverse Diverse Boring for forankring av pæler og spunt
Leif Grimsrud AS AF Glomsrød Brekke sluser Div bolteboring nede i slusene
Lindhaugen AS Halden kommune Nytt boligfelt, Brekkerød 11.000 m3 veier - 2800 lm grøfter
Mesta Entreprenør AS Statens vegvesen E6 Dal - Boksrød ca 70.000 m3
Multiconsult AS Diverse Diverse Grunnboringer for dybde til fjell
Oddvar Øygard AS Oddvar Øygard AS Smøget PV Uttak av stein til knusing og damforsterking
Ole & Peder Ødegaard AS Villicus AS Nytt boligfelt Bølingshavn, 32 tomter 6.500 m3 veier og 700 lm grøfter
Sarpsborg Park & Anlegg AS Fredrikstad kommune Mosseveien / Onsøyveien ca 300 lm grøft mellom gammel bebyggelse
Sarpsborg Park & Anlegg AS Vestby kommune Deli Øst, fordrøyningsbasseng 18.000 m3 + tilhørende grøfter
Veidekke Entreprenør AS Malina AS Nytt boligfelt, Lunde 8.500 m3 veier - 1.100 lm grøfter
Østlandske vei og betong AS Oslo kommune, samferdsel Hospitsveien, Holmenkollen Breddeutvidelse av vei for nytt fortau
Ål gravedrift Primhovda sør ANS Nytt hyttefelt, Ål i Hallingdal Infrastruktur til ca 100 hyttetomter