Tjenester

Vår målsetting er å være en totalleverandør innen boring, sprengning og fjerning av fjell.

Vi utfører primært alle oppgaver som omfatter vårt fagfelt.

 • Sprengning

  Vi utfører alle typer sprengningsoppdrag. Våre mest utførte sprengningsoppdrag er : Bolig og industritomter, infrastruktur for nye boligområder, veger og grøfter samt pukkverk og steinbrudd.

 • Boring

  Vi utfører alle typer boreoppdrag som kan utføres med håndholdt borutstyr og borvogn som har "topp-hammer". Vi borer dimensjoner fra 22 mm til 110 mm ned til praktisk mulig dybde. Våre mest utførte boreoppdrag er : salveboring, sømboring, konturboring, bolteboring, fordybling av spunt og grunnboring for å finne dybder til fjell.

 • Utkiling av fjell

  Vi utfører også utkiling av fjell med hydraulisk kileutstyr. Dette er en meget effektiv metode for fjerning av fjell uten bruk av sprengstoff. Fordelen med denne metoden i forhold til sprengning er det bortfaller noen utfordringer som vi har ved bruk av sprengstoff som f.eks rystelsesproblemer, varsling og evakuering, dekking, tilleggsforsikring og stengning av veier og jernbane. Vi har kileutstyr tilpasset for håndholdt borutstyr og borvogn.

 • Transport

  Vårt datterselskap, Petter A Olsen Transport AS utfører hovedsakelig transport av skytematter og borvogner for Petter A Olsen AS, men utfører også transportoppdrag for andre som har behov. Petter A Olsen Transport AS innehar godstransportløyve, og utfører maskintransport og tipptransport med bil og henger.

Våre kunder benytter oss til små og store bore og sprengningsoppdrag. Med en god slump yrkesstolthet gjør vi vårt ytterste for å utføre våre oppdrag med tanke på sikkerhet, god kvalitet til rett tid og avtalt pris.

Det viser seg at vi får mange av våre oppdrag som følge av positiv omtale og anbefalinger i markedet. Dette er en tillit vi verdsetter høyt.