OM OSS

Lytt til erfarne fjellfolk

Petter A Olsen AS er en av østlandets ledende bedrifter innen boring og sprengning.

Siden oppstarten i 2005 har bedriften holdt en jevn og god økning av antall ansatte og antall borvogner, samtidig som bedriften har hatt en sunn og god økonomi.

Petter A Olsen AS er også lærebedrift i Fjell og Bergverksfaget i samarbeid med Okab. Flertallet av bedriftens ansatte innehar lang erfaring i faget samtidig som det ansettes lærlinger / lærekandidater slik at kunnskapen om faget blir videreført.

Petter A Olsen AS innehar alle nødvendige godkjenninger og har som hovedmål å utføre alle oppdrag på en sikker og god måte. Før hvert oppdrag blir det utarbeidet sprengningsplaner og risikovurdering i et omfattende HMS / KS system som er skreddersydd til vår virksomhet. Planlegging er en viktig del av vårt arbeid for minimal risiko. Vi har egen HMS / Kvalitetsleder som vedlikeholder og oppdaterer våre systemer, rutiner og sikkerhetsutstyr slik at våre ansatte hele tiden er forberedt til ulike arbeidsoppgaver.

Ta gjerne kontakt med oss for befaring vedrørende oppdrag som omfatter boring og sprengning. Alle oppdrag er like viktige om de er store eller små, og husk at “det umulige tar bare litt lengre tid”.

Tradisjonsrikt håndverk

På Hvaler har man jobbet med stein og fjell i generasjoner, og fra slutten av 1800-tallet var det mye steinhoggervirksomhet på Hvaler. Spesielt var Skjelsbo på Vesterøy, Sand på Spjærøy og Rødshue på Kirkeøy sentrale i denne sammenhengen.

Filmen “Et håndverk som forsvinner” ble spilt inn i Fredrikstad Stenhuggeris stenbrudd på Dypedal, Spjærøy i 1966. Filmen var Vincents Bull-Rytters elevarbeid ved NRKs filmskole, og det første elvearbeidet som gikk på lufta som eget program i NRK. Se filmen her: