HMS / Kvalitetsarbeid

HMS / Kvalitetsarbeid

Helse Miljø og Sikkerhet er en viktig del av vår hverdag. Vi har på bakgrunn av dette vår egen HMS leder som vedlikeholder og oppdaterer våre rutiner slik de fungerer optimalt til enhver tid for egne ansatte og andre som påvirkes av vårt arbeid. Vi har et samarbeid med sikkerhetsrådgiver Bjørn Erik Olafsen som bistår oss vedrørende transport av farlig gods og ADR/sjåfør utdanning av våre ansatte.

I vår bransje er “sikkerhet for alle” et nøkkelord. Vårt mål er at vi sammen skal skape en trygg og god arbeidsplass, utføre vårt arbeid på en sikker og god måte med tanke på omgivelsene rundt oss.

Vi er pålagt strenge rutiner når det gjelder planleggingen av vårt arbeid. Vi benytter styringsdokumenter som er utarbeidet gjennom lang erfaring i utførelsen av vårt fag.

Vi har i alle år vært medlem I MEF (Maskinentreprenørenes Forbund). Som MEF medlem har vi god tilgang på kurser og oppdateringer som er tilpasset vår bransje slik at våre ansatte oppdateres jevnlig.

Vi er også medlem av NFF (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk) hvor Petter A Olsen er medlem av skytebaskomiteen. Gjennom vårt engasjement i NFF har vi god tilgang på oppdateringer i lovverket fra vår øverste myndighet, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).