Sprengning

Sprengning

Vi utfører alle typer sprengningsoppdrag. Våre mest utførte sprengningsoppdrag er : Bolig og industritomter, infrastruktur for nye boligområder, veger og grøfter samt pukkverk og steinbrudd.