TJENESTER

Tjenester

Vår målsetting er å være en totalleverandør innen boring, sprengning og fjerning av fjell.

Vi utfører primært alle oppgaver som omfatter vårt fagfelt.

Sprengning

Sprengning

Vi utfører alle typer sprengningsoppdrag. Våre mest utførte sprengningsoppdrag er : Bolig og industritomter, infrastruktur for nye boligområder, veger og grøfter samt pukkverk og steinbrudd.
Boring

Boring

Vi utfører alle typer boreoppdrag som kan utføres med håndholdt borutstyr og borvogn som har "topp-hammer.
Utkiling av fjell

Utkiling av fjell

Vi utfører også utkiling av fjell med hydraulisk kileutstyr. Dette er en meget effektiv metode for fjerning av fjell uten bruk av sprengstoff.
Transport

Transport

Vårt datterselskap, Petter A Olsen Transport AS utfører hovedsakelig transport av skytematter og borvogner for

Våre kunder benytter oss til små og store bore og sprengningsoppdrag. Med en god slump yrkesstolthet gjør vi vårt ytterste for å utføre våre oppdrag med tanke på sikkerhet, god kvalitet til rett tid og avtalt pris.

Det viser seg at vi får mange av våre oppdrag som følge av positiv omtale og anbefalinger i markedet. Dette er en tillit vi verdsetter høyt.