Utkiling av fjell

Utkiling av fjell

Vi utfører også utkiling av fjell med hydraulisk kileutstyr. Dette er en meget effektiv metode for fjerning av fjell uten bruk av sprengstoff. Fordelen med denne metoden i forhold til sprengning er det bortfaller noen utfordringer som vi har ved bruk av sprengstoff som f.eks rystelsesproblemer, varsling og evakuering, dekking, tilleggsforsikring og stengning av veier og jernbane. Vi har kileutstyr tilpasset for håndholdt borutstyr og borvogn.